Οι εκπαιδευτικές πηγές του έργο «ACTIVATE Social Prescribing»  έχουν αναπτυχθεί και σχεδιαστεί από επαγγελματίες υγείας της κοινότητας για να παρέχουν πληροφορίες, πόρους και υποστήριξη ως προς τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των επαγγελματιών υγείας και φροντίδας με ανοιχτό και προσβάσιμο τρόπο.

Εκπαίδευση για Επαγγελματίες Υγείας & Φροντίδας

Επισκόπηση μαθημάτων


Θέμα 1

Εισαγωγή στην Κοινωνική Συνταγογράφηση

  1. Κοινωνική συνταγογράφηση: Τι, Γιατί , Πού & Πώς
  2. Ο Ρόλος του Επαγγελματία Υγείας & Φροντίδας
  3. Κοινωνική Συνταγογράφηση στη Δράση
  4. Προσέγγιση και συνεργασία για την επιτυχία της κοινωνικής συνταγογράφησης

Θέμα 2

Ο Ρόλος του Επαγγελματία Υγείας & Φροντίδας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινότητας

  1. Κατανόηση των εννοιών της εκπαίδευσης ενηλίκων
  2. 7 δεξιότητες εκπαιδευτών ενηλίκων
  3. Προχωρημένες επικοινωνιακές δεξιότητες
  4. Γραμματισμός Υγείας & Ευεξία.

Κουίζ


Μπορείτε να προσδιορίσετε εάν οι παρακάτω δηλώσεις είναι βασικά συστατικά ενός προγράμματος κοινωνικής συνταγογράφησης;


Σωστό/Λάθος: Σαφή κριτήρια παραπομπής και επικοινωνία μεταξύ φορέων και τομέων.

 

Σωστό/Λάθος: Κοινή αξιολόγηση στρατηγικών αναγκών και συνεργασία

Σωστό/Λάθος: Εξατομικευμένο σχέδιο συμπαραγωγής, προσαρμοσμένο στις ατομικές ανάγκες με ρυθμό κατάλληλο για κάθε άτομο.

Σωστό/Λάθος: Συνεργατικές στρατηγικές υγείας και ευεξίας.

Σωστό/Λάθος: Στρατηγικές πρόληψης.

Σωστό/Λάθος: Σχεδιασμός βιωσιμότητας.

Σωστό/Λάθος: Η έρευνα έχει δείξει ότι ο εργαζόμενος που διασυνδέει φορείς και άτομα είναι ο πιο σημαντικός ρόλος στην κοινωνική συνταγογράφηση.

Μερικά κουίζ για το τι είναι ο γραμματισμός υγείας!


Γραμματισμός υγείας σημαίνει εντοπισμός, κατανόηση και εφαρμογή πληροφοριών και υπηρεσιών για την ενημέρωση των σχετικών με την υγεία αποφάσεων και επιλογών για τον εαυτό μας και τους γύρω μας.

Η αναγνωσιμότητα του κειμένου μπορεί να συμβάλει σε χαμηλότερα επίπεδα παιδείας και γραμματισμού για την υγεία.

Το άγχος δεν επηρεάζει ποτέ την ικανότητα ενός ατόμου να απορροφά, να ανακαλεί και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις πληροφορίες υγείας

Όταν λέμε «Επικοινωνώ» στον Γραμματισμό Υγείας, εννοούμε την ικανότητα ερμηνείας και αξιολόγησης πληροφοριών υγείας.