Αυτό είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στην Κοινωνική Συνταγογράφηση για εκπαιδευτικούς Κοινωνικών/Πολιτιστικών Υπηρεσιών. Ένα σεμινάριο κατάρτισης για το πώς να δημιουργήσουν νέα ή προσαρμοσμένα μαθήματα πολιτιστικής και κοινωνικής εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχουν κοινωνικά προβλεπόμενα οφέλη για την υγεία και την ευημερία.

Το μάθημα είναι καινοτόμο με 4 τρόπους:

Πρώτο: Στοχεύει σε εκπαιδευτικούς και παρόχους κοινωνικών/πολιτιστικών υπηρεσιών αντιμετωπίζοντας την ανάγκη τους για νέες προσεγγίσεις/μηχανισμούς για τη συμμετοχή ενηλίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, μοναξιά ή απομόνωση στις υπηρεσίες τους.

Δεύτερο: Είναι καινοτόμο ως το πρώτο ευρωπαϊκό έργο που αναπτύσσει υποστήριξη κοινωνικής συνταγογράφησης για εκπαιδευτικούς και παρόχους Κοινωνικών/Πολιτιστικών Υπηρεσιών. Ενώ ορισμένες περιορισμένες υποστηρίξεις είναι διαθέσιμες στο Ηνωμένο Βασίλειο (π.χ. Μουσεία με συνταγή), δεν υπάρχει τέτοιου είδους υποστήριξης στις άλλες χώρες εταίρους.

Τρίτο: Είναι επίσης καινοτόμο στην προσέγγισή του, καθώς αντιστρέφει αυτήν την προσέγγιση και αντ’ αυτού εστιάζει στην ενσωμάτωση της υγείας και της ευημερίας (μέσω κοινωνικής συνταγογράφησης) σε κοινωνικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα κοινότητας/δημόσιου περιεχομένου. Το τελευταίο είναι πιο κατάλληλο για την εκπαίδευση ενηλίκων που είναι λιγότερο κλινική και πιο περιεκτική/ανεπίσημη.

Τέσσερα: Το μάθημα εισαγωγής στην κοινωνική συνταγογράφηση για παρόχους κοινωνικών/πολιτιστικών υπηρεσιών μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό σε ειδικούς, καθώς είναι εμπνευσμένο από τις βέλτιστες πρακτικές κοινωνικής συνταγογράφησης, προσεγγίσεις για την υγεία και την ευημερία και την εκπαίδευση κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Περιεχόμενα Μαθήματος:

View the Introduction to social prescribing course below or download to your device: