ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Η Κοινωνική Συνταγογράφηση είναι ένας ισχυρός, αποδεδειγμένος κοινοτικός μηχανισμός για τη βελτίωση της σωματικής, συναισθηματικής, ψυχικής ευεξίας των ενηλίκων, συνδέοντάς τους με πηγές υποστήριξης που δεν βασίζονται στην ιατρική κοινότητα.

Ενώ τα οφέλη της κοινωνικής συνταγογράφησης είναι τεράστια και η διαδικασία σχετικά απλή, η κοινωνική συνταγογράφηση εξακολουθεί να είναι μια σχετικά άγνωστη κοινοτική προσέγγιση για την ενσωμάτωση της δια βίου μάθησης ως πηγής ζωής. Το έργο Activate Social Prescribing for Community Learning επιδιώκει να προωθήσει την αρχή της κοινωνικής συνταγογράφησης σε ενήλικες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο οδηγός μας περιλαμβάνει 11 ζωτικής σημασίας θέματα που καλύπτουν τον τρόπο έναρξης της κοινωνικής συνταγογράφησης:

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

3.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

4.ΧΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

5.ΚΑΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΠΩΣ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

7. ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ: ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΝΟΥ

8. ΔΥΝΑΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΗ ΥΓΕΙΑ

9. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

10. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ

Είτε κάντε κλικ στον Οδηγό μας online είτε κατεβάστε τον απευθείας στον υπολογιστή σας!