Το Compendium of Social Prescribing

Το Compendium of Social Prescribing Examples είναι μια συλλογή από 35 ευρωπαϊκές περιπτωσιολογικές μελέτες. Παρουσιάζει μια ποικιλία διαφορετικών παραδειγμάτων τύπων έργων, ομάδων και δραστηριοτήτων που έχουν τεράστιες δυνατότητες στον τομέα της κοινωνικής παρέμβασης ή/και έχουν ήδη αντίκτυπο στην υγεία και την ευημερία όσων εμπλέκονται σε αυτά.

Απευθύνονται σε οργανισμούς και άτομα που εμπλέκονται στην παροχή κοινοτικής φροντίδας. Για παράδειγμα, ομάδες υγειονομικής περίθαλψης και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Απευθύνονται επίσης σε όσους εμπλέκονται στη χρηματοδότηση έργων κοινοτικής φροντίδας. Προορίζεται να παρέχει πραγματικά παραδείγματα από το ευρύ και ποικίλο φάσμα ομάδων και δραστηριοτήτων. Η Σύνοψη καθοδηγεί την εφαρμογή σχετικά με τον τρόπο αναπαραγωγής του παραδείγματος κοινωνικής παρέμβασης σε άλλες τοποθεσίες στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.